Státní maturita 2012 (z pohledu svědka tragédie)

Tak už to mám za sebou – v posledních třech dnech jsem okusil jaké to je - státně maturovat. Tato zkušenost mne podnítila k tomu, abych se k tématu vyjádřil.

Projekt státních maturit již tak dva roky sklízí mnoho negativních ohlasů, které se vztahují nejen k nedotaženosti celého projektu. Upřímně jiný důvod proti státním maturitám nevidím. Celý koncept mi totiž připadá naprosto nezbytný pro to, aby se udržela úroveň škol, studentů a tím vzdělanosti celého národa. Také nechápu protesty proti povinné maturitě z matematiky do budoucna. Jistě – nemůžou být všichni studenti matematici, ale základní úroveň by měli být schopni zvládnout všichni. Matematika není jen počítání, ve kterém někteří nevidí nic jiného, ale také podněcuje myšlení, ale to už jsem trochu mimo od tématu, kterému se chci věnovat.

Když se studenti v minulosti bouřili a tvrdili, že jsou proti provedení maturit, a nikoliv proti maturitám samotným, nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Teď to již vím. A co je horší – i když CERMAT provedl nějaké změny k dobrému, musím říci, že je to stále velmi nedoladěný projekt.

Určitě je skvělé to, že se nejdříve píší didaktické testy a písemné práce. Již do dvou týdnů totiž budou známy alespoň nějaké dílčí výsledky a na opravu písemných prací budou mít hodnotitelé více času.

A co se mi tedy nelíbí (obecně):

Co se mi zatím úplně nelíbí u zkoušek základní úrovně obtížnosti,

je to, že mi připadají nastaveny tak, aby je většina studentů udělala – a to je špatně, protože státní maturita nemá být proto, aby ji udělali všichni, ale aby udržela / zvedla úroveň. Sami se můžete přesvědčit stáhnutím ofocených zadání zkoušek, či vyčkáním, až je CERMAT zveřejní (spolu s nahrávkami pro cizí jazyky).

Asi největší průšvih společné části maturity 2012 – vyšší matematika

Tak to je opravdu masakr. Jinak se to označit nedá. Po dopsání jsem byl značně frustrován stejně jako moji dva spolužáci (vyšší matematiku jsme psali na naší škole dohromady 3). Byli jsme toho názoru, že to má prostě vysokou obtížnost a chyba bude asi na naší straně. Jenže pak jsem na Facebooku nalezl skupinu lidí - v době psaní blogpostu má skupina již přes 600 členů, kterým se zkouška nelíbila. Objevilo se mnoho komentářů lidí, kteří se opravdu pilně připravovali, vcelku excelují v olympiádách a NSZ a teď mají strach, jestli vůbec projdou.

Nejen, že například pochopit úlohu s kružnicemi bylo pro většinu maturantů nesplnitelným úkolem, ale čas na řešení 120 minut byl naprosto neadekvátní k obtížnosti a počtu úloh.

Vyšší státní maturita z angličtiny

Didaktický test mi připadal v porovnání s letošní generálkou přibližně na stejné úrovni a co jsem měl možnost porovnat s ukázkovými testy na FCE, myslím, že mohu prohlásit, že to vcelku odpovídá úrovni B2. Zde tedy nemám co vytknout.

Jednu velkou výtku mám ale ke slohové části – a to k rozsahu slov. Ne, nepřipadal mi minimální počet slov příliš velký. Problém tkví v tom maximálním. Ať už v základní úrovni, či úrovni vyšší je maximální rozsah slov stanoven naprosto nesmyslně malý.

Ve vyšší úrovni jsme měli napsat kratší útvar na cca 100 – 120 slov (už si nepamatuji), delší na 210 – 240 slov. Tyto rozsahy jsou vzhledem k zadání naprosto neadekvátní.

Resp. napsat to jde (šlo) u kratšího útvaru – pokud uděláte výčet položek, které po vás zadání žádá. Pomineme tedy jakékoliv slohové a jazykové prvky, na kterých můžete ukázat, že jazyk ovládáte. Osobně jsem napsal asi o 30 slov více s tím, že dopis byl stále poměrně krátký a měl krásnou návaznost a plynulost. Nicméně jsem byl nucen těch přibližně 30 slov někde vyškrtat.

Delší útvar měl dle zadání obsahovat i detailní popis místa. Limit jsem překročil o 50 slov. Na rozdíl od krátkého dopisu jsem ale nezvolil větší počet bodů za dodržení rozsahu na úkor kvality slohu, protože jsem na to již neměl – ničit si sloh, abych byl lépe hodnocený za to, že dodržím nesmyslné kritérium namísto toho, abych ukázal, že umím napsat kvalitní práci.

Závěr

Já sám sice z písemné části (a myslím, že docela slušně) projdu, ale upřímně doufám, že pro letošní třetí ročníky bude příští rok nachystána již maturita, která je nepodrazí, bude mít zcela jasně formulována zadání a nechá je napsat takové slohy, ve kterých mohou ukázat, jak jazyk ovládají. Poté to bude maturita, která bude hodna uznání nejen vysokými školami.